Wednesday, 30 May 2012

Laporan Kajian Tindakan

Berikut adalah  dua laporan kajian tindakan yang dijalankan oleh kami. Laporan yang pertama mengenai pendekatan rangsangan positif dan penggunaan teknologi komputer di dalam P&P terhadap pelajar yang dikategorikan sebagai elemen gangguan dan penggunaan teknologi komputer di dalam pengajaran matematik.

Segala komen dan kritikan anda amat kami harapkan.

Terima kasih.

KAJIAN TINDAKAN MENGENAI PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTER & RANGSANGAN POSITIF MAMPU MENGURANGKAN ELEMEN GANGGUAN DI KALANGAN PELAJAR SEMASA SESI PENGAJARAN DI SMK INDERA SHAHBANDAR, PEKAN, PAHANG


KAJIAN TINDAKAN MENGENAI PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTER (PENGGUNAAN PERISIAN POWER POINT INTERAKTIF) MAMPU MENARIK MINAT PELAJAR TERHADAP MATAPELAJARAN MATEMATIK SEMASA SESI PENGAJARAN DI SK KEPONG BARU, KUALA LUMPUR.
Kajian Tindakan Mengenai Penggunaan Teknologi Komputer


GABUNGAN KEDUA-DUA KAJIAN TINDAKAN
Kajian Tindakan Matematik SME6044